Intervisie

De vrijwilligers hebben eens in de 6-8 weken een intervisieavond. Tijdens deze avonden bespreken we hoe de maatjestrajecten verlopen. We praten over dingen die goed gaan maar ook over uitdagingen; wat moet ik doen als ik me zorgen maak?, waar ligt mijn grens ten aanzien van privacy?, welke manier van ondersteunen helpt mijn maatje en past ook bij mij, etc.

Ook nodigen we gastsprekers uit om relevante onderwerpen te behandelen. Denk aan iemand van Veilig Thuis om meer uitleg te geven over de werkwijze van deze organisatie, een mediator om duidelijk te maken wanneer het inzetten van een mediator helpend kan zijn, iemand van het Sociaal Team om uit te leggen hoe het Sociaal Team te werk gaat bij echtscheidingen.

Een van de onderwerpen die leeft bij de vrijwilligers is hoe hun maatje te helpen bij zijn of haar rouwproces ten aanzien van de scheiding. Bij de laatste intervisieavond kwamen twee leden van het Sociaal Team rondom dit thema meer uitleg geven over de SCHIP-aanpak en welke elementen hiervan voor de vrijwilligers van Ouders voor Elkaar in te zetten zijn.

Het Kontakt heeft er een stuk over geplaatst, zie voor het artikel de link,

https://www.hetkontakt.nl/reader/36456/123584/scheidingsmaatjes-krijgen-uitleg

\"\"